Wat zijn circulaire verdienmodellen?

Wat zijn circulaire verdienmodellen?

Voorbeelden van circulaire verdienmodellen zijn:

  • Pay per use
  • Koop & terugkoop
  • Lease
  • Niet weggooien maar repareren
  • Onderbezetting en overbezetting delen
  • Waardeterugwinning
  • Slim omgaan met restafval / reststromen


Ontdek het geheim van succes met behulp van SMART KPI's

Ontdek de kracht van SMART gedefinieerde Kritieke Performance Indicatoren (KPI's ) | Download 216 uitgewerkte praktijkvoorbeelden


Ontdek het geheim van succes met behulp van SMART KPI's

Ontdek de kracht van SMART gedefinieerde Kritieke Performance Indicatoren (KPI's ) | Download 216 uitgewerkte praktijkvoorbeelden