Handleiding gesloten vragen stellen

Gesloten vragen stel je alleen om hele specifieke feiten en details te achterhalen.

Gesloten vragen beperken de antwoordmogelijkheden van je gesprekspartner. De vragensteller wil feiten afvragen, verwacht een bepaald antwoord en formuleert de vraag zodat hij controle uitoefent op de keuzemogelijkheden die de gesprekspartner geeft. In dit artikel lees je alles over hoe je het beste een gesloten vraag stelt en wat het precies is. 

Hoe stel je gesloten vragen?

Een gesloten vraag is een type vraag waarbij de vraagsteller de antwoorden al enigszins beperkt heeft. Op de vraag kan meestal alleen met “ja” ,of “nee” of met een specifiek antwoord beantwoord worden. Het stellen van gesloten vragen is handig in bepaalde situaties, bijvoorbeeld wanneer je snel informatie nodig hebt, of om een specifiek antwoord te krijgen. Een gesloten vraag begint met een werkwoord, een veronderstelling of bestaat uit een keuzevraag.

Voorbeelden van gesloten vragen die beginnen met een werkwoord (ja-nee vragen):

 • Heb jij een fiets?
 • Krijg ik morgen een reactie?
 • Zijn wij het eens over de genomen beslissing?
 • Ben je tevreden over onze dienstverlening?
 • Kunnen jullie niet even wachten op ons?
 • Gaan jullie morgen op vakantie?
 • Wil jij eigenlijk wel met mij naar de film?
 • Moet jij niet naar huis?
 • Zullen we dit samen doen?
 • Heeft iedereen een uitnodiging gekregen?

Voorbeelden van gesloten vragen op basis van een veronderstelling (verkenningsvragen):

 • Ik denk dat we morgen niet kunnen voetballen door het slechte weer. Denk je ook niet?
 • In Nederland is het in de winter nooit écht koud. Ben je dat met mij eens?
 • Dus als ik het goed begrijp ben je het wel eens met mijn visie?

Voorbeelden van gesloten vragen op basis van een keuzevraag (meerkeuzevragen of alternatieve vragen):

 • Zal ik contact met hem opnemen of doe jij dat?
 • Zullen we vandaag een bestelling plaatsen of doen we dat morgen?
 • Welke van de volgende schilderijen is niet geschilderd door Picasso?
 • Wie ga jij selecteren?
 • Is Marie met Max of Karel naar huis gegaan?
 • Ben jij voor of tegen de komst van een fietspad?

Voordelen van gesloten vragen:

 • Snel persoonlijke of feitelijke gegevens terug krijgen. 
 • Het antwoord is duidelijk en eenduidig. 
 • Behoud je leiding over het gesprek en/of krijg je die terug.
 • Bevestig je of vat je iets samen. 

Nadelen van gesloten vragen:

 • biedt weinig ruimte voor de andere persoon om persoonlijke inbrengen te geven. 
 • Er ontstaat weinig sfeer in het gesprek.
 • De druk voor het stellen van vragen ligt bij vragensteller.
 • Je hebt meer gesloten vragen nodig om alle informatie te achterhalen. 
 • Onvoldoende input voor een beslissing.
 • Levert misschien verkeerde informatie op. 

Hoewel gesloten vragen niet altijd de meest informatieve vragen zijn, is het niet de handigste oplossing in bepaalde situaties. Denk bijvoorbeeld aan het verzamelen van specifieke informatie of het beperken van antwoorden tot een bepaald onderwerp. Het is belangrijk om te onthouden dat het stellen van alleen gesloten vragen een gesprek beperkt en minder interactief maakt. Daarom is het belangrijk om een balans te vinden tussen het stellen van gesloten en open vragen, afhankelijk van de situatie en het doel van het gesprek. 

Meer vragen

Ei koken

Wil jij weten hoe je het perfecte ei kookt? Lees er in dit artikel alles over.

Talentenpaspoort

Wat is een talentenpaspoort en wanneer gebruik je het? Lees meer in dit artikel.