Wat is de impact value chain?

Wat is de impact value chain?

De Value Chain van Porter is een model dat als doel heeft om alle activiteiten van een organisatie in kaart te brengen om van daaruit te kijken waar waarde kan worden toegevoegd en concurrentievoordeel kan worden gecreëerd.

 


Ontdek het geheim van succes met behulp van SMART KPI's

Ontdek de kracht van SMART gedefinieerde Kritieke Performance Indicatoren (KPI's ) | Download 216 uitgewerkte praktijkvoorbeelden

De Value Chain omschrijft alle activiteiten en bedrijfsprocessen die nodig zijn om een product van ontwikkeling, ontwerp, grondstoffen, productie, marketing en distributie uiteindelijk bij de klant te krijgen.


Ontdek het geheim van succes met behulp van SMART KPI's

Ontdek de kracht van SMART gedefinieerde Kritieke Performance Indicatoren (KPI's ) | Download 216 uitgewerkte praktijkvoorbeelden