Gesloten vragen stellen – Handleiding voor het stellen van open vragen [ voorbeelden ]

Handleiding gesloten vragen stellen

Gesloten vragen stel je alleen om hele specifieke feiten en details te achterhalen.

Gesloten vragen beperken de antwoordmogelijkheden van je gesprekspartner. De vragensteller wil feiten afvragen, verwacht een bepaald antwoord en formuleert de vraag zo dat hij controle uitoefent op de keuzemogelijkheden die de gesprekspartner geeft.

Hoe stel je gesloten vragen?

Een gesloten vraag begint met een werkwoord, een veronderstelling of bestaat uit een keuzevraag.

Voorbeelden van gesloten vragen die beginnen met een werkwoord (ja-nee vragen):

 • Heb jij een fiets?
 • Krijg ik morgen een reactie?
 • Zijn wij het eens over de genomen beslissing?
 • Bent u tevreden over onze dienstverlening?
 • Komen zij morgen niet?
 • Kunnen jullie niet even wachten op ons?
 • Gaan jullie morgen op vakantie?
 • Wil jij eigenlijk wel met mij naar de film?
 • Moet jij niet naar huis?
 • Zullen we dit samen doen?
 • Heeft iedereen een uitnodiging gekregen?

Voorbeelden van gesloten vragen op basis van een veronderstelling (verkenningsvragen):

 • Ik denk dat we morgen niet kunnen voetballen door het slechte weer. Denk je ook niet?
 • In Nederland is het in de winter nooit echt koud. Ben je dat met mij eens?
 • Dus als ik het goed begrijp ben je het wel eens met mijn visie?

Voorbeelden van gesloten vragen op basis van een keuzevraag (meerkeuzevragen of alternatiefvragen):

 • Zal ik contact met hem opnemen of doe jij dat?
 • Zullen we vandaag een bestelling plaatsen of doen we dat morgen?
 • Welke van de volgende schilderijen is niet geschilderd door Picasso?
 • Wie ga jij selecteren?
 • Is Marie met Max of Karel naar huis gegaan?
 • Ben jij voor of tegen de komst van een fietspad?

Voordelen van gesloten vragen:

Het voordeel van gesloten vragen is dat de vragensteller snel persoonlijke of feitelijke gegevens kan opvragen. Het antwoord is duidelijk en eenduidig. Door gesloten vragen kun je leiding over het gesprek behouden en/of terug krijgen. Met gesloten vragen kun je iets samenvatten en bevestigen

Nadelen van gesloten vragen:

 • Een nadeel is dat de geïnterviewde weinig ruimte krijgt voor een productieve of persoonlijke inbreng.
 • Er ontstaat weinig sfeer in het gesprek.
 • De druk voor het stellen van vragen ligt bij vragensteller.
 • Je hebt meer gesloten vragen nodig om tot informatie te komen.
 • Onvoldoende input voor een beslissing.
 • Kan verkeerde informatie opleveren.

Wat kunnen wij van jou leren? Laat het ons weten…!

Heb je na het lezen van dit artikel:

 • Opmerkingen;
 • Feedback (positief of kritisch);
 • Aanvullende vragen;
 • of gewoon een leuk verhaal om met ons te delen?

Aarzel niet en neem contact met ons op. Wij zijn altijd opzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit, leesbaarheid en toegevoegde waarde van onze informatie te verbeteren.

Alvast bedankt voor je reactie en geniet van deze mooie dag.

Gebruik informatie

Wij adviseren alle bezoekers van deze website om even de moeite te nemen om de Algemene Voorwaarden te lezen. Dan weten we allemaal dat we de informatie op de juiste manier gebruiken.

Bronnen:

Voor het schrijven van de artikelen is er gebruikt gemaakt van verschillende bronnen. Bekijk de complete lijst op onze bronnen pagina voor meer informatie.