Gesloten vragen voorbeelden

Gesloten vragen: Effectief gebruik en voorbeelden

Gesloten vragen vormen een essentieel onderdeel van communicatie, vooral wanneer je specifieke informatie nodig hebt of een gesprek gestructureerd wilt houden. In dit artikel verkennen we wat gesloten vragen zijn, hoe je ze effectief kunt gebruiken, en bieden we voorbeelden van situaties waarin ze het meest geschikt zijn.

Wat zijn gesloten vragen?

Gesloten vragen zijn vragen die meestal met “ja” of “nee” kunnen worden beantwoord, of die een kort en specifiek antwoord vereisen. In tegenstelling tot open vragen, die ruimte laten voor uitgebreide antwoorden en creatieve gedachten, zijn gesloten vragen ontworpen om informatie snel en doelgericht te verkrijgen.

Wanneer gebruik je gesloten vragen?

 1. Verificatie van feiten: Gebruik gesloten vragen om snel te controleren of iets waar is.
  • Voorbeeld: “Heb je gisteren de presentatie afgerond?”
 2. Bevestigen van begrip: Gebruik gesloten vragen om te controleren of de ander begrijpt wat er gezegd is.
  • Voorbeeld: “Begrijp je wat ik bedoel met deze procedure?”
 3. Richting geven aan het gesprek: Gebruik gesloten vragen om een specifiek onderwerp aan te snijden of een gesprek te sturen.
  • Voorbeeld: “Zou je meer willen vertellen over je ervaring bij je vorige werkgever?”
 4. Opbouwen van overeenstemming: Gebruik gesloten vragen om snel consensus te bereiken.
  • Voorbeeld: “Ben je het eens met deze aanpak?”

Voor – en nadelen van gesloten vragen

Voordelen van gesloten vragen

 • Efficiëntie: Gesloten vragen leveren snel specifieke informatie op.
 • Controle: Ze helpen je het gesprek te sturen en te focussen.
 • Duidelijkheid: Gesloten vragen verminderen de kans op misverstanden.

Nadelen van gesloten vragen

 • Beperkte informatie: Ze bieden geen ruimte voor diepgaande antwoorden.
 • Beperkte betrokkenheid: Gesprekspartners kunnen zich minder betrokken voelen.
 • Mogelijkheid tot leidende vragen: Gesloten vragen kunnen sturend zijn en zo een gewenst antwoord uitlokken.

Praktijkvoorbeelden gesloten vragen

 1. Bedrijfsanalyse:
  • Vraag: “Zijn de operationele kosten dit kwartaal gestegen ten opzichte van vorig jaar?”
  • Toepassing: Een bedrijfsanalist gebruikt deze vraag om snel te verifiëren of er een verandering is in de operationele kosten, wat kan wijzen op potentiële trends of problemen.
 2. Wetenschappelijk onderzoek:
  • Vraag: “Heeft het experiment een significante toename van de productiviteit laten zien?”
  • Toepassing: Een onderzoeker gebruikt deze vraag om te beoordelen of de resultaten van een experiment overeenkomen met de verwachte uitkomsten en om verdere analyse te rechtvaardigen.
 3. Data-analyse:
  • Vraag: “Zijn er duidelijke pieken in het websiteverkeer tijdens de laatste campagneperiode?”
  • Toepassing: Een marketeer stelt deze vraag om snel inzicht te krijgen in het effect van een recente marketingcampagne op het gedrag van websitebezoekers.
 4. Financiële analyse:
  • Vraag: “Heeft de liquiditeitsratio van het bedrijf het afgelopen jaar verbeterd?”
  • Toepassing: Een financieel analist gebruikt deze vraag om de financiële gezondheid van een bedrijf te beoordelen op basis van recente prestatiegegevens.
 5. Operationele efficiëntie:
  • Vraag: “Is het aantal klachten over de levering van product X gedaald sinds de implementatie van het nieuwe distributiesysteem?”
  • Toepassing: Een operations manager gebruikt deze vraag om de impact van een operationele wijziging op de klanttevredenheid te meten.

Deze voorbeelden tonen hoe gesloten vragen kunnen worden gebruikt in specifieke professionele contexten waar analytische vaardigheden cruciaal zijn voor het nemen van beslissingen en het interpreteren van gegevens. Ze helpen bij het verkrijgen van snelle en specifieke informatie om efficiëntie en effectiviteit te bevorderen in diverse beroepsmatige situaties.

Meer vragen

Wat is het verschil tussen Azobé en Bangkirai hout

Azobé hout en Bangkirai hout: twee duurzame keuzes voor buitenprojecten. Welke past bij jou, wat zijn de voor- en nadelen en hoe kun je het toepassen?

Wat is een bouwoplevering?

Wat is een bouwoplevering? Een bouwoplevering is een formeel proces waarbij een nieuw of gerenoveerd gebouw officieel wordt overgedragen van de aannemer aan de opdrachtgever.