Wat is een circulair verdienmodel?

Een circulair verdienmodel is een bedrijfsmodel dat gebaseerd is op de principes van de circulaire economie. Dit model richt zich op het creëren van economische waarde door het minimaliseren van afval en het maximaal hergebruiken van producten, materialen en grondstoffen. In plaats van de traditionele lineaire economie, waarin producten worden gemaakt, gebruikt en weggegooid, streeft een circulair verdienmodel ernaar om materialen en producten zo lang mogelijk in gebruik te houden en hun waarde te behouden.

Kenmerken van een Circulair Verdienmodel

 1. Hergebruik en Reparatie: Producten zijn ontworpen om gerepareerd en hergebruikt te worden. Dit verlengt de levensduur van producten en vermindert de behoefte aan nieuwe grondstoffen.
 2. Recycling en Upcycling: Materialen uit afgedankte producten worden teruggewonnen en opnieuw gebruikt in de productie van nieuwe producten. Upcycling voegt waarde toe aan gebruikte materialen door ze te verwerken tot producten van hogere kwaliteit.
 3. Product-dienstsystemen: Bedrijven bieden diensten aan in plaats van producten te verkopen. Voorbeelden zijn lease- en abonnementsmodellen waarbij de klant betaalt voor gebruik in plaats van bezit.
 4. Modulaire Ontwerpen: Producten zijn ontworpen in modules die gemakkelijk vervangen of geüpgraded kunnen worden, wat reparatie en hergebruik vergemakkelijkt.
 5. Gebruik van Hernieuwbare Energie: Productieprocessen en bedrijfsactiviteiten zijn ontworpen om gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen.

Voorbeelden van Circulaire Verdienmodellen

 1. Product als een Dienst (PaaS): In plaats van producten te verkopen, bieden bedrijven ze aan als een dienst. Bijvoorbeeld, Philips verkoopt verlichting als een dienst waarbij klanten betalen voor de hoeveelheid licht die ze gebruiken, terwijl Philips eigenaar blijft van de apparatuur en zorgt voor onderhoud en recycling.
 2. Leasing en Abonnementen: Bedrijven bieden producten aan op lease- of abonnementsbasis. Autodeelbedrijven zoals Zipcar of fietsabonnementen zoals Swapfiets zijn voorbeelden van dit model.
 3. Terugname en Herfabricage: Bedrijven nemen gebruikte producten terug, refurbishen ze en verkopen ze opnieuw. Dit model wordt veel gebruikt in de elektronica-industrie, zoals bij Apple’s refurbished producten.
 4. Deelplatformen: Platforms die het delen van producten tussen gebruikers mogelijk maken, zoals Airbnb voor accommodatie of Peerby voor het lenen van huishoudelijke spullen.
 5. Materialenbank: Bedrijven creëren een ‘bank’ van materialen die gebruikt kunnen worden voor de productie van nieuwe producten. Dit wordt vaak gezien in de bouwsector waar gebruikte bouwmaterialen opnieuw worden ingezet.

Voordelen van Circulaire Verdienmodellen

 1. Kostenbesparing: Door het hergebruiken van materialen en producten kunnen bedrijven de kosten van grondstoffen en productie verlagen.
 2. Milieuvriendelijkheid: Vermindering van afval en efficiënt gebruik van hulpbronnen draagt bij aan de vermindering van de ecologische voetafdruk.
 3. Innovatie: Stimulering van innovatieve ontwerpen en productieprocessen die duurzaamheid bevorderen.
 4. Klantloyaliteit: Modellen zoals leasing en abonnementen kunnen leiden tot langdurige klantrelaties.
 5. Concurrentievoordeel: Bedrijven die circulaire modellen omarmen, kunnen zich onderscheiden in de markt door hun duurzaamheidsinitiatieven.

Uitdagingen van Circulaire Verdienmodellen

 1. Hoge initiële investeringen: Overstappen naar circulaire modellen kan aanzienlijke investeringen vergen in technologie en infrastructuur.
 2. Veranderde bedrijfsprocessen: Bedrijven moeten hun productie- en bedrijfsprocessen aanpassen, wat tijd en middelen kan kosten.
 3. Consumentenacceptatie: Er kan weerstand zijn bij consumenten die gewend zijn aan het bezit van producten in plaats van het gebruik ervan als dienst.
 4. Regelgeving en beleid: Het ontbreken van ondersteunende wet- en regelgeving kan de implementatie van circulaire modellen bemoeilijken.

Conclusie

Een circulair verdienmodel biedt een duurzaam alternatief voor het traditionele lineaire economische model. Door producten en materialen zo lang mogelijk in gebruik te houden en hun waarde te behouden, kunnen bedrijven economische groei combineren met milieubescherming. Hoewel er uitdagingen zijn bij de implementatie, bieden circulaire verdienmodellen aanzienlijke voordelen voor zowel bedrijven als de planeet.

Meer vragen

Gesloten vragen voorbeelden

In dit artikel verkennen we wat gesloten vragen zijn, hoe je ze effectief kunt gebruiken, en bieden we voorbeelden van situaties.

Wat is een bouwoplevering?

Wat is een bouwoplevering? Een bouwoplevering is een formeel proces waarbij een nieuw of gerenoveerd gebouw officieel wordt overgedragen van de aannemer aan de opdrachtgever.