Wat is een circulair verdienmodel?

Voorbeelden van circulaire verdienmodellen zijn:

  • Pay per use
  • Koop & terugkoop
  • Lease
  • Niet weggooien maar repareren
  • Onderbezetting en overbezetting delen
  • Waardeterugwinning
  • Slim omgaan met restafval / reststromen

Meer vragen

Talentenpaspoort

Wat is een talentenpaspoort en wanneer gebruik je het? Lees meer in dit artikel.

Sociale innovatie

Wil je weten wat sociale innovatie is, wat de voor- en nadelen zijn en hoe dit in de praktijk eruit ziet? Lees in dit artikel meer over sociale innovatie.