Wat is duurzaam ondernemen?

Duurzaam ondernemen, ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) genoemd, is een bedrijfsbenadering die zich richt op het creëren van economische waarde op een manier die ook bijdraagt aan een gezonde maatschappij en een gezond milieu. Het houdt in dat bedrijven hun activiteiten en besluitvorming afstemmen op drie kerngebieden: economische groei, sociale vooruitgang, en milieubescherming. Hier zijn de belangrijkste aspecten van duurzaam ondernemen:

Kenmerken van Duurzaam Ondernemen

 1. Economische Duurzaamheid:
  • Winstgevendheid: Bedrijven moeten winstgevend blijven om duurzaam te opereren, maar dit mag niet ten koste gaan van mensen of het milieu.
  • Langetermijnperspectief: Investeringen en bedrijfsstrategieën worden gepland met een lange termijn in gedachten, wat bijdraagt aan blijvende economische stabiliteit en groei.
 2. Sociale Duurzaamheid:
  • Werknemerswelzijn: Bedrijven zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, eerlijke lonen, en investeringen in de professionele ontwikkeling van hun medewerkers.
  • Maatschappelijke Betrokkenheid: Bedrijven dragen bij aan de gemeenschappen waarin ze actief zijn, door bijvoorbeeld lokale projecten te ondersteunen, vrijwilligerswerk te stimuleren, en sociale initiatieven te steunen.
  • Eerlijke Handelspraktijken: Eerlijkheid en integriteit in relaties met klanten, leveranciers en andere belanghebbenden zijn essentieel.
 3. Milieuduurzaamheid:
  • Efficiënt Gebruik van Hulpbronnen: Bedrijven streven ernaar om natuurlijke hulpbronnen efficiënter te gebruiken, afval te verminderen, en recycling te bevorderen.
  • Vermindering van Milieu-impact: Door middel van innovatie en betere processen proberen bedrijven hun ecologische voetafdruk te verkleinen, zoals het reduceren van CO2-uitstoot en vervuiling.
  • Gebruik van Hernieuwbare Energie: Bedrijven schakelen over op hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie om hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.

Voordelen van Duurzaam Ondernemen

 1. Concurrentievoordeel: Bedrijven die duurzaam opereren, kunnen zich onderscheiden in de markt en aantrekken van milieubewuste consumenten en investeerders.
 2. Kostenbesparing: Efficiënt gebruik van hulpbronnen en energie kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen.
 3. Risicobeheer: Duurzaam ondernemen helpt bedrijven om risico’s te identificeren en te beheersen die verband houden met milieu- en sociale kwesties.
 4. Reputatie en Imago: Bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid bouwen een positieve reputatie op, wat kan leiden tot meer klantentrouw en merkwaarde.
 5. Medewerkersbetrokkenheid: Werknemers voelen zich vaak meer betrokken en gemotiveerd als ze werken voor een bedrijf dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan.

Voorbeelden van Duurzaam Ondernemen

 • Fairtrade Producten: Bedrijven die fairtrade producten verkopen, ondersteunen eerlijke handelspraktijken en bieden producenten in ontwikkelingslanden betere voorwaarden.
 • Groene Energie: Bedrijven investeren in hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie om hun CO2-uitstoot te verminderen.
 • Circulaire Economie: Bedrijven ontwerpen producten die hergebruikt of gerecycled kunnen worden, waardoor afval wordt geminimaliseerd.
 • Duurzame Leveringsketens: Bedrijven werken samen met leveranciers die milieuvriendelijke en ethisch verantwoorde praktijken toepassen.
 • Maatschappelijke Projecten: Bedrijven investeren in lokale gemeenschapsprojecten, onderwijs, en gezondheidszorg om de leefomstandigheden te verbeteren.

Implementatie van Duurzaam Ondernemen

 1. Beleid en Strategie: Ontwikkel een duurzaamheidsbeleid dat geïntegreerd is in de bedrijfsstrategie en doelen.
 2. Stakeholder Betrokkenheid: Werk samen met belanghebbenden, inclusief werknemers, klanten, leveranciers, en de gemeenschap, om duurzaamheidsdoelen te bereiken.
 3. Transparantie en Rapportage: Publiceer regelmatig duurzaamheidsrapporten om voortgang en prestaties op het gebied van duurzaamheid te communiceren.
 4. Innovatie en Technologie: Investeer in duurzame technologieën en innovatieve oplossingen die bijdragen aan milieubescherming en sociale vooruitgang.
 5. Opleiding en Bewustwording: Zorg ervoor dat werknemers goed geïnformeerd zijn over duurzaamheidskwesties en hun rol in het bereiken van de duurzaamheidsdoelen van het bedrijf.

Conclusie

Duurzaam ondernemen is een holistische benadering die economische, sociale en milieudoelstellingen integreert om waarde te creëren voor zowel het bedrijf als de samenleving. Door duurzame praktijken te omarmen, kunnen bedrijven niet alleen bijdragen aan een betere wereld, maar ook profiteren van economische voordelen en een sterker merkimago.

Meer vragen

Gesloten vragen voorbeelden

In dit artikel verkennen we wat gesloten vragen zijn, hoe je ze effectief kunt gebruiken, en bieden we voorbeelden van situaties.

Wat is het verschil tussen Azobé en Bangkirai hout

Azobé hout en Bangkirai hout: twee duurzame keuzes voor buitenprojecten. Welke past bij jou, wat zijn de voor- en nadelen en hoe kun je het toepassen?