Wat is een KPI?

Een KPI, oftewel Key Performance Indicator, is een meetbare waarde die aangeeft hoe effectief een bedrijf, team of individu presteert ten opzichte van strategische doelen en doelstellingen. KPI’s worden gebruikt om de voortgang te monitoren en om te bepalen of de huidige prestaties voldoen aan de verwachte normen. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van KPI’s:

Kenmerken van een KPI

 1. Meetbaar: Een KPI moet kwantificeerbaar zijn, zodat prestaties objectief kunnen worden beoordeeld.
 2. Specifiek: KPI’s moeten duidelijk en specifiek zijn, zodat iedereen begrijpt wat er gemeten wordt en waarom.
 3. Relevante: KPI’s moeten relevant zijn voor de doelstellingen van de organisatie of het project.
 4. Tijdgebonden: KPI’s moeten binnen een bepaald tijdsbestek worden gemeten, zodat voortgang en prestaties in de tijd kunnen worden gevolgd.

Voorbeelden van KPI’s

 • Financiële KPI’s: Netto winst, omzetgroei, bruto winstmarge, en return on investment (ROI).
 • Operationele KPI’s: Productie-efficiëntie, doorlooptijd, voorraadomzet, en orderaccuratesse.
 • Marketing KPI’s: Websiteverkeer, conversieratio, klantacquisitiekosten, en social media engagement.
 • HR KPI’s: Medewerkerstevredenheid, verlooppercentage, tijd tot aanname, en opleidingsuren per medewerker.
 • Klantenservice KPI’s: Klanttevredenheidsscore (CSAT), Net Promoter Score (NPS), gemiddelde afhandeltijd, en aantal opgeloste tickets.

Waarom zijn KPI’s Belangrijk?

 1. Sturing en Focus: KPI’s helpen organisaties en teams om zich te concentreren op de belangrijkste gebieden die invloed hebben op hun succes.
 2. Prestatiemeting: KPI’s bieden een objectieve manier om prestaties te meten en te evalueren, wat helpt bij het identificeren van sterke en zwakke punten.
 3. Besluitvorming: KPI’s verschaffen inzichtelijke data die kunnen worden gebruikt om geïnformeerde beslissingen te nemen.
 4. Verantwoording: Door het instellen en volgen van KPI’s kan iedereen in de organisatie verantwoordelijk worden gehouden voor hun bijdrage aan de bedrijfsdoelen.
 5. Motivatie: KPI’s kunnen dienen als motivatie voor medewerkers door duidelijke doelen te stellen en prestaties te erkennen.

Hoe Stel je Effectieve KPI’s op?

 1. Definieer heldere doelen: Zorg ervoor dat de KPI’s aansluiten bij de strategische doelen van de organisatie.
 2. Betrek belanghebbenden: Werk samen met teamleden en belanghebbenden om KPI’s te definiëren die relevant en haalbaar zijn.
 3. Gebruik de SMART-criteria: KPI’s moeten Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn.
 4. Monitor en evalueer: Houd de prestaties regelmatig bij en evalueer of de KPI’s nog steeds relevant zijn of dat ze moeten worden aangepast.

Conclusie

KPI’s zijn cruciale hulpmiddelen voor het meten en verbeteren van prestaties binnen een organisatie. Ze bieden duidelijke en meetbare doelen die helpen bij het sturen van inspanningen en het monitoren van succes. Door zorgvuldig gekozen KPI’s te implementeren en regelmatig te evalueren, kunnen organisaties hun strategieën effectief afstemmen op hun gewenste resultaten.

 • Een Key performance indicator (Kritieke prestatie-indicatoren), afgekort KPI’s zijn variabelen of maatstaven om prestaties van organisaties te analyseren;
 • Een KPI is kwantitatief en meet of een doelstelling of Kritische Succesfactor (KSF);
 • Een KPI wordt uitgedrukt in een getal en gerelateerd aan een norm of target;
 • KPI’s hebben een interne en externe werking waarmee een organisatie haar positie in de markt aanzienlijk kunt verbeteren.

Meer vragen

Gesloten vragen voorbeelden

In dit artikel verkennen we wat gesloten vragen zijn, hoe je ze effectief kunt gebruiken, en bieden we voorbeelden van situaties.

Wat is het verschil tussen Azobé en Bangkirai hout

Azobé hout en Bangkirai hout: twee duurzame keuzes voor buitenprojecten. Welke past bij jou, wat zijn de voor- en nadelen en hoe kun je het toepassen?